Úvod

č.3 - Otakar VESELÝ

Otakar Veselý Věk : 61

Zaměstnání : důchodce

Rodinný stav : ženatý

Děti : 2

Vzdělání : středoškolské

Bydliště : Bochov

Politická praxe :

člen rady města a zastupitelstva města v letech 2006 - 2018, člen HNHRM

Proč kandiduji :

V případě mého zvolení bych se budu podílet na hospodárném a efektivním využívání finančních prostředků města.

zpátky do galerie